Výcvikové prvky

Výcvikové prvky

Výcvikové prvky určují vlastní obsahovou náplň ZÁLESÁKA pomocí tří stupňů náročnosti – POCHODNÍ. Vymezují oblasti činnosti, které odpovídají jejich názvu. Podmínky POCHODNÍ se postupně doplňují a zdokonalují, což zabezpečuje i pružné reagování na vznik a vývoj nových vhodných aktivit.

Obsah náplně výcvikových prvků

  1. Organizační: systém ZÁLESÁKA a příbuzných organizací, přehled vývoje zájmového pobytu v přírodě, dokumentace činnosti, metodická příprava a praktická aktivita.
  2. Poznávací: neživá a živá příroda, astronomie, vlastivěda, ekologie a vlastní výzkum.
  3. Zeměpisné: orientace, topografie a meteorologie.
  4. Zdravotnické: prevence, první pomoc a přesun zraněných.
  5. Tábornické: vybavení, ohně, bivaky, stany, tábory, zacházení s nářadím, uzlování a příprava stravy.
  6. Přesunové: dopravní prostředky, parašutismus, bezmotorové létání, horolezectví, lyžování, vodáctví a potápěčství.
  7. Branné: postup v terénu, nástupové tvary, pozorování, maskování, stopování, signalizace, radistika, sebeobrana, střelba, hlídková a průzkumná činnost.
  8. Tělovýchovné: lehká atletika, tělovýchovné hry, orientační sporty, biatlon a překážková dráha.
  9. Zájmové: výtvarné, hudební, literárně-dramatické či polytechnické znalosti a vlastní výběrová tvořivost.
  10. Mravní: láska k vlasti a přátelství k jiným národům, obětavost a pomoc druhým, spolehlivost a svědomitost, věrnost a zásadovost, sebeovládání a ukázněnost, pracovitost a vytrvalost, šetrnost a pořádkumilovnost, čestnost a poctivost, slušnost a skromnost, družnost a veselost.