Vznik středisek

Vznik středisek

Vzhledem k výběrovosti svazu, jejímž základem je přesné dodržování „Výchovně výcvikového systému ZÁLESÁKA“ poskytuje Ústřední rada ZÁLESÁKA začínajícím střediskům zkušební lhůtu tři roky k získání požadované kvalifikace pro jejich odpovědné náčelníky.

Během těchto tří let postačuje pro vedení začínajícího střediska absolvování ústředního MINIKURSU ZÁLESÁKA, což je i předpokladem pro registraci tohoto střediska ve svazu. Středisko, které existuje tři roky a ještě nemá náčelníka kvalifikovaného podle „Výchovně výcvikového systému ZALESÁKA“, nemusí být již registrováno, neboť v důsledku nekvalitního vedení nemůže v plném rozsahu provádět náročnou zálesáckou činnost nebo neodborným prováděním této činnosti ohrožuje své členy.