Výchova

Výchova

ZÁLESÁK se snaží rozvíjet v mladých lidech všelidské hodnoty v souladu se zásadami humanity, demokracie a vlastenectví. Nenásilně vede děti a mládež k utužování tělesné zdatnosti, otužilosti i zdraví, k posilování psychické odolnosti, odvahy a samostatnosti, k prohlubování všestranných znalostí, dovedností i správných návyků – a to nejen pro dokonalejší zabezpečování požadavků společnosti, ale i pro praktickou potřebu života jedince. Pravdivým a citlivým poznáním naší země, její krásy, historie i součassnosti – k okolní přírodě a životnímu prostředí. Pěstuje lásku k životu i odpor ke všemu, co ho mrzačí, uráží a ničí. Výchova k míru a ochraně přírody je výchovou k přežití lidstva.

Chce přispět mladým lidem k vytváření prostoru k formování žádoucích zálib a pomáhat jim v rozvíjení různorodých forem aktivního odpočinku ve zdravém prostředí. Vede je k vhodnému využívání volného času ve shodě osobních i společenských zájmů, aby přirozená touha mládí po orginalitě, romantice, kráse a dobrodružství nebyla znehodnocována činy vcházejícími z bezradnosti a nudy.