Příprava náčelníků

Příprava náčelníků

Vedle ekonomického zabezpečení je rozvoj náročné činnosti podmíněn kvalitním vedením. Proto přípravě náčelníků je věnována maximální pozornost. Provádí se centrálně ve dvou částech, a to s perspektivními členy nad 17 let, delegovanými jednotlivými středisky.

Praktické znalosti, dovednosti i správné návyky se získávají v ODBORNÉ ČÁSTI připravy, která je zabezpečována náročnými výcvikovými tábory – dvoutýdenního letního na již legendární „Komáří louce“ a týdenního zimního. Čtrnáctidenní náčelnický kurs, rovněž na „Komáří louce“, jako METODICKÁ ČÁST přípravy, provádění formou praktického vedení cvičného tábora dětí, rozvíjí v budoucích náčelnících schopností poutavého předávání těchto znalostí, dovedností a návyků pomocí rozmanitých soutěží a vhodně motivovaných her, což vyžaduje fantazii i umění improvizace v souladu s prostředím, vzniklou náladou, či rozmary počasí.

Problémem zůstává uvolňování vedení táborů ze zaměstnání.