ZÁLESÁK

Svaz pro pobyt v přírodě

Kdo jsme

ZÁLESÁK – svaz pro pobyt v přírodě vychází z vlastního „výcvikově výchovného systému“.

 

Je to komplexní, ale otevřený systém přirozené návaznosti věkových kategorií dětí, mládeže i dospělých a uceleného organizačního, metodického, propagačního i materiálně finančního zabezpečení.

 

 

 

 

VÝCHOVNĚ VÝCVIKOVÝ SYSTÉM ZÁLESÁKA se skládá ze tří částí – z Výchovných prvků, z Výcvikových prvků a ze Statutu ZÁLESÁKA, které řeší výchovné zaměření, obsahovou náplň a logický organizační systém vlastní realizace.