Z čeho vycházíme

Z čeho vycházíme

ZÁLESÁK – svaz pro pobyt v přírodě vychází z vlastního „výcvikově výchovného systému“. Je to komplexní, ale otevřený systém přirozené návaznosti věkových kategorií dětí, mládeže i dospělých a uceleného organizačního, metodického, propagačního i materiálně finančního zabezpečení. VÝCHOVNĚ VÝCVIKOVÝ SYSTÉM ZÁLESÁKA se zkládá ze tří částí, které řeší výchovné zaměření, obsahovou náplň a logický organizační systém vlastní realizace.