Zálesácký memoriál HOLP 2019

 

Zálesácký memoriál HOLP 2019 – 44. ročník

(HLÍDKOVÝ OHEŇ LIBORA PLÍVY)    

​​

ZAMĚŘENÍ

                                                 

1. ​Zálesácký memoriál HOLP je tradiční soutěž reprezentačních hlídek středisek  ZÁLESÁKA​  (vítězů střediskových předkol) v hlavních disciplínách zálesácké činnosti.

2. Je pořádán na památku kamaráda Libora Plívy, nadšeného člena ZÁLESÁKA, který v jeho bývalém sídle v Brně tragicky zahynul 11.března 1968.

3. Možnost účasti i hlídek veřejnosti, které nejsou členy ZÁLESÁKA.

4. Podmínky účasti: stáří nad 10 let,  vyslání zálesácké hlídky registrovaným střediskem nebo hlídky veřejnosti pořadatelem.

 

​DISCIPLÍNY

 

1. Zálesácký noční orientační závod:

    Závod jednotlivců o délce asi 15 km a 8 kontrolách (mapy v měřítku 1 : 50 000 a  buzoly zajistí pořadatel - svíčky a zápalky vlastní).

2.  Zálesácký překážkový závod:

     Překážkový závod o délce 200 m s prvky: ručkování po laně, dvojitá lávka, šikmá  kláda, šplh na strom, lanovka, střelba prakem na cíl, hod nožem, přesekávání polena a znalost příslušného jištění (lana, úvazky a karabiny zajistí pořadatel - nože, sekyry a praky vlastní).

3.  Soutěž ve zpěvu s kytarou a vyprávění:

     Jedna píseň a vyprávění v rozsahu 8 až 10 minut podle vhodnosti výběru,  techniky podání a celkového uměleckého projevu (kytara vlastní).

4.  Soutěž tvořivosti:

     Vlastní vhodně zpracovaná a k určitému času odevzdaná tvořivost z oblasti výtvarné, hudební,literárně- dramatické nebo společensko-zábavné na téma zadané při zahájení memoriálu (pomůcky a materiál vlastní).

5.  Tábornická soutěž:

     Znalost přírody a správného pobytu v ní na základě 2.POCHODNĚ (potraviny zajistí pořadatel - potřeby pro vaření a bivakování vlastní).

 

​USTANOVENÍ

          

1.  Účast:

a)    Soutěží tříčlenné hlídky, které reprezentují jednotlivá střediska ZÁLESÁKA,  případně hostující tříčlenné hlídky veřejnosti.

        b)   Každý závodník může soutěžit ve všech disciplínách, ale pouze jednou.

        c)   Hlídka musí obeslat všechny disciplíny alespoň jedním závodníkem (přihlášky se podávají při presentaci).

        d)   V disciplínách 1,3,4 a 5 lze soutěžit i kolektivně.

2.   Hodnocení:

     a)  Jednotliví členové hlídek jsou hodnoceni bez přihlédnutí k věkovým kategoriím a pohlaví, neboť se jedná o reprezentační složení (libovolně smíšené hlídky).

      b) V případě, že některá z disciplin nebude mít příslušnou úroveň, neudělí soutěžní štáb 1. místo.

3.   Bodová vyhodnocení:

      a) V každé disciplině jsou hodnoceni jednotlivci, kteří podle svého umístění získávají následující počet bodů:

 

HOLP 2019 – 44. ROČNÍK

 

                    1.místo  =    10 bodů                              4.místo =   3 body                                  

                    2.místo  =      7 bodů                              5.místo  = 2 body

                    3.místo  =      5 bodů                              6.místo  =  1 bod 

               b) Vítězí hlídka, jejíž členové získávají nejvíce bodů.

 

           4. Ceny:

a)  Vítězná zálesácká hlídka obdrží putovní plaketu HOLP, kterou vrátí pořadateli do 31.března příštího roku.

b)       Zálesácké hlídky na prvních šesti místech obdrží pro svá střediska následující body do hodnocení celoroční soutěže „ZÁLESÁCKÁ TROFEJ“  a finanční ohodnocení na  nákup výcvikového materiálu:

1.místo = 10 bodů + 10.000,- Kč, 2.místo = 7 bodů + 7.000,- Kč, 3.místo = 5 bodů + 5.000,- Kč, 4.místo = 3 body +  3.000,- Kč, 5.místo = 2 body + 2.000,- Kč, 6.místo = 1 bod + 1.000,- Kč.

               c)   Vítězná hlídka veřejnosti obdrží DIPLOM a věcnou cenu. 

               d)   Vítězové jednotlivých disciplín obdrží věcné ceny.

             

           5. Vedení:

               a)    Akci  řídí  soutěžní štáb složený z náčelníka, tajemníka a rozhodčích  jednotlivých disciplín.

                b)   Štáb  zajišťuje pořádek, provádí hodnocení, přijímá a rozhoduje protesty, uděluje diskvalifikaci za nedodržení propozic či kázně neuděluje 1.místo u disciplíny s neodpovídající úrovní a v případě   nutnosti  upravuje propozice (jeho rozhodnutí je konečné).

 

​POKYNY

 

           1.  Pořadatel:

a)    Ústřední štáb ZÁLESÁKA - 602 00 Brno, Lidická 4, tel.: 545 575 504,736 488 430, e-mail: zalesak@zalesaksvaz.cz,www.zalesaksvaz.cz (zajišťuje 326.středisko ZÁLESÁKA Brno).

                  b)   Vyslaným a zúčastněným hlídkám bude uhrazena soutěžní strava a společná přeprava.

                  c)   Přihlášky zaslat  do 30.4.2019 na adresu pořadatele.

           2.   Místo a termín:

                  a)  KOMÁŘÍ  PASEKA u Nové Olešné (okres Jindřichův Hradec).

                  b)  Pátek 10.5. (19,30) - až  neděle 12.5. (14,00).

           3.    Vybavení:

                  a)   Běžné osobní vybavení na dvoudenní bivakování  s přípravou stravy.

                   b)  Soutěžní vybavení (viz rozpis jednotlivých disciplín).

 

​PROGRAM

                                                                                 

            1. Pátek:

                  a)  20.00 - 20.30:    příjezd, nástup, vyhlášení tématu 4.disciplíny (tvořivost), prezentace.

                  b)  20.30 -  22.00:   výstavba  bivakového  tábořiště a příprava stravy (část 5.disciplíny-tábornická soutěž).

                  c)  22.00 -  03.00:   závod v 1.disciplíně (noční OZ).

            2.  Sobota:

                  a)  10.00 - 20.00:   soutěž ve 2.disciplíně (překážkový závod).

                   b) 21.00 - 02.00:  slavnostní hranice HOLP - soutěž ve 3.disciplíně (zpěv, kytara, vyprávění).

              3. Neděle:

                  a) 10.00 - 13.00:   dokončení 4. a 5.disciplíny.

                  b) 13.00 - 14.00:   slavnostní nástup, zhodnocení akce, vyhlášení výsledku, předání cen, ukončení memoriálu, úklid tábořiště.

                  c)  14.00               odjezd domů.

 

 

               ------------------------------------zde vyplňte a odešlete-----------------------

               PŘIHLÁŠKA  na HOLP 2019 (44.ročník):

Sídlo:
Jmenovité složení:
Jméno a adresa velitele:
Datum:

  Přihláška ke stažení


| Kdo jsme | Na co se zaměřujeme | Z čeho vycházíme | Co děláme |
| Základny | Naše střediska | Kontakt |

Copyright © Zálesácký svaz 2021

Přihlásit se