Vznik středisek

Vzhledem k výběrovosti svazu, jejímž základem je přesné dodržování "Výchovně výcvikového systému ZÁLESÁKA" poskytuje Ústřední rada ZÁLESÁKA začínajícím střediskům zkušební lhůtu tři roky k získání požadované kvalifikce pro jejich odpovědné náčelníky.

Během těchto tří let postačuje pro vedení začínajícího střediska absolování ústředního MINIKURSU ZÁLESÁKA, což je i předpokladem pro registrci tohoto střediska ve svazu. Středisko, které existuje tři roky a ještě nemá náčelníka kvalifikovného podle "Výchovně výcvikového systému ZALESÁKA", nemusí být již registrováno, neboť v důsledku nekvalitního vedení nemůže v plném rozsahu provádět náročnou zálesáckou činnost nebo neodborným prováděním této činnosti ohrožuje své členy.


| Kdo jsme | Na co se zaměřujeme | Z čeho vycházíme | Co děláme |
| Základny | Naše střediska | Kontakt |

Copyright © Zálesácký svaz 2021

Přihlásit se