Hospodářské zabezpečení

V hospodářském zabezpečení činnosti je kladen hlavní důraz na samofinancování na materiálně finanční nezávislost pomocí vlastní výdělečné práce v oblastech prováděných zájmových aktivit. Ekonomická nezávislost zachránila činnost i v dobách největší perzekuce a vlastní výdělečná práce zformovala osobní vztah členů k vytvořeným hodnotám. Klubovny se upravují a udržují vlastními silami, převážně z vlastních prostředků. Budují se táborové základny, střediska vytipovávají se levné objekty k celoročnímu využívání a vzájemnému propůjčování. Materiálová norma pokrývá celou obsahovou náplň výcvikových prvků.

Osvědčuje se systém důsledné hmotné zainteresovanosti jednotlivých středisek na konkrétních výsledcích práce, a to pomocí objektivního hodnocení činnosti podle přesně stanovených kritérií.

Větší pozornost nutno věnovat soustavnému získávání vhodných sponzorů.


| Kdo jsme | Na co se zaměřujeme | Z čeho vycházíme | Co děláme |
| Základny | Naše střediska | Kontakt |

Copyright © Zálesácký svaz 2021

Přihlásit se