ZÁLESÁK - Svaz pro pobyt v přírodě

V letech 1968 až 1970 působil ZÁLESÁK jako samostatný celostátní svaz v rámci SVAZARMU, ustavený 5.5.1968 v Brně, jehož základem byla 15. ZO "ZÁLESÁK". Zabýval se náročnějším pobytem v přírodě a stal se konkurencí JUNÁKA - ZÁLESÁKA, který se na jaře 1968 od ZÁLESÁKA odtrhl a začal pracovat s dětmi podle tehdy přechodně povoleného skautského systému.

Z tábornických klubů, které v roce 1966 nepřešly s POCHODNÍ od ČSM do SVAZARMU, se pak jako součást "Sdružení dětských a mládežnických organizací" vytvořila TÁBORNICKÁ UNIE, pokoušející se organizovat trampské hnutí.

Koncem šedesátých let pracoval ZÁLESÁK - Československý svaz pro pobyt v přírodě téměř s deseti tisíci aktivních mladých členů. Jeho střediska postupně vybudovala stovky vkusně zařízených kluboven v místech bydliště, desítky výcvikových základen v přírodě a na svoji přitažlivou činnost si vydělávala vlastní prací.

Nadějný rozvoj byl však v roce 1970 přerušen násilným zásahem ústředního výboru Svazarmu. V době takzvané "normalizace" byl svaz ZÁLESÁK zrušen, jeho stejnojmenný časopis zastaven. Veškerý majetek, vytvořený členy bez jakékoliv dotace, musel být předán novým, již nezainteresovaným, a proto lhostejným "hospodářům", což pak většinou vedlo k jeho zničení.


| Kdo jsme | Na co se zaměřujeme | Z čeho vycházíme | Co děláme |
| Základny | Naše střediska | Kontakt |

Copyright © Zálesácký svaz 2021

Přihlásit se