Počátky činnosti

Počátky ZÁLESÁKA sahají do roku 1949, kdy z iniciativy samotných dětí vznikl v malém jihomoravském městě Kyjově zálesácký klub nazívající se "RUDÍ VLCI" a později "SPARTA". Velmi brzy se ke klubu připojily skupiny zájemců z okolních obcí a měst, které inspirovala jeho poutavá romantická činnost.

Legalizace však klub dosáhl až v roce 1963 schválením tzv. "POCHODNĚ", prvního tábornického klubu tehdejšího ČSM, zloženého na Hodonínsku náčelníkem "Rudých vlků" a "Sparty" středoškolským učitelem Rostislavem Zabloudilem.

Na základě vlastního výchovně výcvikového systému se stala POCHODEŇ zakladatelem a průkopníkem tábornických klubů naší mládeže a rychle se šířila po celé republice. Pro neustálé střety s funkcionáři PO (Pionýrská organizace) a ČSM (Český svaz mládeže) i vzhledem k svojí náročnosti a modernějšímu pojetí pobytu v přírodě, využívajícímu i atraktivní technické prvky přitažlivé pro dospívající mládež, přešla POCHODEŇ 1.listopadu 1966 do tehdejšího SVAZARMU, jako 15. základní organizace "ZÁLESÁK", se sídlem v Brně - později 326. ZO.

A Svazarm přinesl větší prostor pro neformální práci, technické zázemí, podporu náročnosti a schválení do té doby zakazovaného názvu "ZÁLESÁK", který nahradil dřívější z nutnosti přijaté názvy.


| Kdo jsme | Na co se zaměřujeme | Z čeho vycházíme | Co děláme |
| Základny | Naše střediska | Kontakt |

Copyright © Zálesácký svaz 2021

Přihlásit se