A opět ZÁLESÁK

Ještě v průběhu demokratizačních listopadových událostí roku 1989 byl "ZÁLESÁK - svaz pro pobyt v přírodě" po dvceti letech obnoven a 28.listopadu 1989 uznán předsednictvem ústředního výboru SVAZARMU. Obnovilo se i vydávání časopisu "ZÁLESÁK", jehož první dvě čísla vyšla ještě před listopadem 1989 pod názvem "Branný pobyt v přírodě". Ustavující sněm obnoveného ZÁLESÁKA se konal ve dnech 27.1. a 28.1.1990 v Brně.

ZÁLESÁK - Československý svaz pro pobyt v přírodě byl zaregistrován jako samostatné občanské sdružení Ministerstvem vnitra ČR dne 16.5.1990 pod číslem VSP/1-357/90-R. Na základě oznamovací povinnosti byla ihned povolena Slovenským ministerstvem vnitra i činnost jeho Slovenského kmene. 

V čele svazu je opět Rostislav Zabloudil, zakladatel a tvůrce jeho výchovně - výcvikového systému i náčelník současné nejsilnější složky - 326. střediska ZÁLESÁKA Brno.

V souvislosti s rozdělením Československé federativní republiky na Českou republiku a Slovenskou republiku se ZÁLESÁK - svaz pro pobyt v přírodě přetvořil na mezinárodní organizaci, neboť vedle kmenů Českého a Moravskoslezského zůstal jeho stálou součástí i kmen Slovenský.


| Kdo jsme | Na co se zaměřujeme | Z čeho vycházíme | Co děláme |
| Základny | Naše střediska | Kontakt |

Copyright © Zálesácký svaz 2021

Přihlásit se