Boj o kótu X 2019

          Propozice k akci Boj o kótu X 2019

                  42. ročník – sobota 14.9. od 12.00 až neděle 15.9. do 12.00 hodin

    

Pořadatel

 

ZÁLESÁK – svaz pro pobyt v přírodě – ÚSTŘEDNÍ ŠTÁB – Brno, Lidická 4, 602 00 (email:      zalesak@zalesaksvaz.cz).

Akci zajišťuje: 326. středisko Zálesáka – Brno, Lidická 4, 602 00 (tel/fax: 545 575 504, mobil: 736 488 430).

 

Zaměření

 

a)        Tradiční dvoudenní bojová hra ZÁLESÁKA, od roku 1994 paintballová, je společnou akcí všech zálesáků a zájemců z řad veřejnosti, která navazuje na slavné dobrodružné hry průkopníků svazu od padesátých let minulého století.

b)       Jedná se o fiktivní střetnutí laděné do military stylu v přírodních podmínkách, na prakticky neomezeném herním prostoru, který je každý rok jiný, a  mimo oficiální paintballové areály. Vyjímečné je  šíří taktických možností, které mohou jednotlivé týmy zvolit podle svých možností a vybavení. Lze využívat i bojová vozidla, těžké paintballové zbraně, noční operace, průzkum i válečné lsti.

c)        Bojuje se o KÓTU X s vlajkou, což může být i jiné dobře chránitelné místo, jehož strategická poloha umožňuje obranné jednotce ovládat okolní prostor. Několik útočných jednotek, které, které navzájem neznají svoji identitu
a nemohou ji ani bezpečně prokázat, mají své základny, rovněž s vlajkami, skrytě umístěny v okolí KÓTY X. Jelikož každá útočná jednotka je slabší než obrana, tak pouze jejich spojení umožňuje přečíslení obrany. A toto chce obrana znemožnit i za cenu úskoků a lsti.

d)       Pro střediska pořádající organizace jsou celkové výsledky hodnoceny do celoroční soutěže „ZÁLESÁCKÁ TROFEJ“ (akceschopnost, znalosti, kázeň, aktivita, dodržování pravidel i procento účasti vzhledem k velikosti střediska).

 

Přihlášky

 

a)        Přihlášku na hru podává tým alespoň dvou hráčů od 1.července do půlnoci ve středu před akcí na stránkách www.kotax.zalesak.org. Do uzávěrky je možné údaje měnit. Po vyplnění formuláře obdrží tým zpětné potvrzení registrace.

b)       Při požadavku na zapůjčení výzbroje za cenu 300,-Kč (zbraň, bomba s CO2, nebo se vzduchem, zásobník, maska)
 je nutná přihláška s příslušným požadavkem nejpozději 7 dnů před akcí.

c)        Munici lze mít vlastní, nebo ji zakoupit přímo před začátkem akce (0,60 Kč za kuličku). Pořadatel na každé tři své členy v přihlášeném týmu poskytuje zdarma uzavřený sáček s 500 kuličkami.

d)       Účastníci, kteří nejsou členy ZÁLESÁKA platí startovné 100,- Kč.

 

 Pokyny

 

a)        Dopravu, stravu i vybavení si každý tým zajišťuje sám. Doplňovat CO2 a munici lze na stanovišti vyřazených.

b)       Oznámení výchozí pozice obdrží přihlášený tým ve čtvrtek před akcí od 21:00 do 24:00 hodin na telefonu uvedeném v přihlášce. V tutéž dobu budou e-mailem zaslány zpravodajské informace k akci.

c)        Rozkaz k akci obdrží účastníci ve výchozích pozicích v sobotu od 9.00 do 11.00 hodin. Zde se uskuteční i kontrola účasti, platba startovného, předání map, identifikačních kartiček hráčů, samolepek na bojová vozidla, nebo bunkry
a vydání objednané výzbroje, munice a ochranných sítí.

d)       Do zahájení hry jsou útočníci před obránci v utajení.

e)        Po ukončení hry jsou týmy povinny uvést své základny i herní prostor do původního stavu, včetně pečlivého smotání paintballových sítí.

    

Pravidla

 

I.       Doba trvání

 

   a)   Hra začíná v sobotu ve 12.00 hodin a končí v neděli ve 12.00 hodin. 

b)   Po ukončení hry vítězí obrana uhájením své vlajky na KÓTĚ X. Uhájením dobyté vlajky útočníky vítězí jednotky útoku. Neuhájením KÓTY X obranou, ale uhájením alespoň jedné dobyté základny útočníků s jejich vlajkou, končí boj nerozhodně. Vlajky jednotlivých týmů se nesmí přemísťovat.

c)  Ukončit hru před termínem může z mimořádných důvodů pořadatel opakovaným dlouhým tónem na povelkovou           trubku. Všichni hráči se pak okamžitě přemístí na stanoviště vyřazených.

            

II.       Základny a opevnění

 

a)    Polohu každé základny určí rozhodčí umístěním vlajky v daném místě, vyvěšené 4 metry nad zemí. Do vzdálenosti 25 metrů od vlajky postaví tým ochrannou paintballovou síť.

        b)   Ochranná paintballová síť musí být postavena v uzavřeném tvaru, v plné výši a s jedním vchodem. V prostoru této ochranné zóny nemusí být nasazená maska, pokud zrovna neprobíhá útok. Nesmí se do ní, ale ani z ní střílet a v případě dobytí základny se její osazenstvo považuje za vyřazené.

c)   K opevnění základen lze použít jen pevné, samonosné a neprůhledné materiály, či materiály z přírodních zdrojů.

Za bezpečnost materiálu na dobyté základně zodpovídá velitel jednotky, v jehož držení se základna nachází.

 

III.      Vyřazování

 

a)  Každý hráč má dva životy. Vyřazený hráč zvedne ruku a neprodleně odchází na stanoviště vyřazených, kde se ohlásí pořadatelům. Na požádání je povinnen sdělit své identifikační číslo. Pořadatelé jej mohou v rámci druhého života poslat opět do hry při „hromadném návratu posil“. Vyřazení hráči s živými do návratu do hry nekomunikují.

b) Při hře mohou být používány mobilní bojové prostředky, bunkry, radiostanice, zamlžovací prostředky, paintballové miny, granáty, a těžké paintballové zbraně.

c)  Paintballová kulička – vyřazuje hráče po rozbití o libovolnou část těla, výstroje či výzbroje; dále mobilní bojové prostředky a bunkry po 5 zásazích do samolepky formátu A4 s logem akce. Ve dne se hraje na barvu, v noci a v případě použití volné výstroje, na níž se paintballové kuličky nerozbíjí, na zásah.

      Ruční vyřazení – stržením stužky „života“, kterou má hráč navázanou na levé paži.

      Granáty, miny – vyřazují hráče a mobilní bojové prostředky po zanechání libovolné barevné stopy na hráči nebo
na samolepce; miny navíc samotnou detonací. Nadkaliberní munice vyřazuje hráči i bojové prostředky denotací na cíl.

d)  Mobilní bojové prostředky a bunkry musí být z vnější strany viditelně označeny samolepkou s logem akce formátu      A4; normální vozidla ze čtyř bočních stran, obrněná vozidla a bunkry z jedné boční strany. Tyto objekty je nutné
po zničení do 10 sekund opustit, jinak je posádka vyřazena. Vyřazené mobilní bojové prostředky je nutné neprodleně převézt na stanoviště vyřazených. Neoznačené či zničené bojové prostředky nelze ve hře nijak použít
a to ani ke skladovacím účelům!

e)   Je zakázáno používat osobní přenosné štíty, slzné plyny, výbušky a jiné nebezpečné látky.

f)  Zvednutím obou paží se hráč vzdává a musí být brán do zajetí. Má právo na slušné zacházení. Jeho zbraně jsou
mu   ponechány na dohled.

  g) Na stanoviště vyřazených lze bez ztráty života vstoupit pouze k doplnění CO2 a munice, nebo z důvodu řešení   závažného problému.

 

IV.        Bezpečnost

a) Všichni účastníci hry musí mít na obličeji ochranou paintballovou masku, kterou leze sundat jen v bezpečných zónách
na základnách a rovněž na stanovišti vyřazených, kolem kterého je zakázáno provádět bojové operace v okruhu 100 metrů. Jakékoli sundání ochranné masky v průběhu hry je odpovědnosti každého hráče; u nezletilých velitele týmu. Před vstupem na stanoviště vyřazených musí být zbraně jednoznačně a prokazatelně zajištěny anebo vypnuty

         b) Těžké paintballové zbraně, jejich munice a pancéřované vozidla podléhají kontrole pořadatele alespoň týden před    začátkem hry.  V průběhu hry bude namátkově kontrolována i maximální povolená úsťová rychlost zbraní (300 fps).

c) Účastníci jsou povinni dodržovat Lesní zákon a Zákon o provozu na pozemních komunikacích. Za dodržování   bezpečnostních směrnic a za škody způsobené třetím osobám zodpovídají velitelé týmů.

d) Akci řídí rozhodčí jmenovaní pořadatelem, kteří jsou označeni reflexními vestami. Mají všude přístup a s konečnou   platností rozhodují o všech průběžných náležitostech akce i sporech. Pro komunikaci s rozhodčími se používají mobilní telefony a radiostanice standardu PMR (446) na kanále 1.

e)   Každé jednotlivé porušení pravidel bude penalizováno 20% ztrátou životů týmu (zaokrouhleno nahoru).

f)   Stálá zdravotní služba a přepravní prostředky jsou na stanovišti vyřazených.

 

 

 

 

Vypracoval: Mgr. Rosťa Zabloudil, doplnili Jenda Šafránek a Šedák.                                                           

 

 

 


| Kdo jsme | Na co se zaměřujeme | Z čeho vycházíme | Co děláme |
| Základny | Naše střediska | Kontakt |

Copyright © Zálesácký svaz 2021

Přihlásit se