Kdo jsme

ZÁLESÁK - svaz pro pobyt v přírodě vychází z vlastního "výcvikově výchovného systému". Je to komplexní, ale otevřený systém přirozené návaznosti věkových kategorií dětí, mládeže i dospělých a uceleného organizačního, metodického, propagačního i materiálně finančního zabezpečení. VÝCHOVNĚ VÝCVIKOVÝ SYSTÉM ZÁLESÁKA se zkládá ze tří částí - z Výchovných prvků, z Výcvikových prvků a ze Statutu ZÁLESÁKA, které řeší výchovné zaměření, obsahovou náplň a logický organizační systém vlastní realizace.

 


| Kdo jsme | Na co se zaměřujeme | Z čeho vycházíme | Co děláme |
| Základny | Naše střediska | Kontakt |

Copyright © Zálesácký svaz 2021

Přihlásit se